Ball amb el grup "Paris La Nuit"


Balls setmanals organitzats per la "Societat del Ball de Font-rubí".