Transparència


Informació transparència

Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al portal e transparència de l'ajuntament s'estructura en 4 grans àmbits, que són els següetns: 

           Contractes, convenis i subvencions 

 • Perfil del contractant, menors, organs i convenis de col·laboració 

   

En general podreu trobar informació relativa, entre altres informacions, als següents temes: 

 • Plens municipals
 • Pressupostos i plantilles
 • Normativa general i fiscal
 • Informació d'urbanisme
 • Contractes i licitacions
 • El tauler d'anuncis municipal
 • Informació del personal de l'ajuntament 
 • Subvencions
 • Etc

Accés al portal de transparència : https://www.seu-e.cat/web/font-rubi/govern-obert-i-transparencia

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-11-2021 11:35