180

Certificat de compatibilitat urbanística

Sol·licitar un certificat que acrediti la compatibilitat d'un projecte d'una activitat amb el planejament urbanístic vigent.

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona interessada
Quan es pot sol·licitar?
Quan es dóna resposta?
El termini de resolució és d'1 mes
Cost
Taxa segons ordenances fiscals
Documentació necessària?
Descripció documentació
Memòria tècnica que ha d'incloure: Plànol/s d'emplaçament que permeti una identificació indubitable de la finca. Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i característiques principals. Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl. Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
A les oficines municipals
Per Internet
Emplenar el formulari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-04-2021 11:58