Ensenyament de primària

LA NOSTRA ESCOLA

La formen 16 mestres i 140 alumnes, 41 d'aquests alumnes són de pàrvuls i estan atesos per quatre parvulistes. Els altres 99 alumnes fan l'ensenyament primari i estan agrupats per nivells en sis aules. Hi ha mestres especialistes en Llengua anglesa, Educació especial, Música i Educació física.

El nou edifici ecolar es va posar en funcionament el curs 2011-2012 amb capacitat per a 226 alumnes.

HORARI

Matí: Alumnes de primària de 9 a 12.30 h.

Tarda: de 15 a 16.30h.

De 12.30 a 15 h. funciona el servei de Menjador escolar.

IDEARI

Volem un desenvolupament armònic de la personalitat del nen, que tingui en compte tan els aspectes intel·lectuals com els físics i socials. El reduït nombre de nens per aula permet una atenció personalitzada de cada alumne i un treball acurat dels hàbits d'autonomia i de responsabilització. L'ensenyament es fa en llengua catalana. A P-5 es comença a treballar la llengua Anglesa. En el disseny dels continguts es té en compte el medi més proper: el poble, la comarca, Catalunya.

Tota la informació de l'escola la trobareu a la web de l'escola Font-rúbia

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-09-2018 16:23