Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors.
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

El municipi de Font-rubí disposa de xarxa de distribució d'aigua potable, així com de pous de captació propis. L'aigua de Font-rubí és, a més de potable, d'una excel·lent qualitat, fet que fa innecessària la compra d'aigua embotellada. Els principals pous de captació estan situats a Cal Manel (barri Font-rubí, l'Avellà, Mas Moió) i Can Castellví (Guardiola i la resta del municipi).

Servei d'avaries: 938979212

Correu electrònic:fnrb.aigua@font-rubi.cat

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-02-2020 17:48