Ball amb el grup "Cafè Latino"


Balls setmanals organitzats per la "Societat del Ball de Font-rubí".