Catàleg de Masies (PEM I MODIFICACIO PUNTUAL NNSS)

2024-06-04 13:15:00

En aquest apartat podeu consultar els documents del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Font-rubí i de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries associada al PEM.

Al·legacions del 31 de maig al 2 d’agost. Podeu presentar al·legacions de forma telemàtica o presencialment a l’OAC de l’Ajuntament.

PLA ESPECIAL

Estudi ambiental estratègic 

Pla especial de catàleg de masies (PEM)

Annex 1 - Informe de les determinacions

Annex 2 -Document comprensiu

Annex 3 - Plànol d'implantació del cadastre

Fitxes

MODIFICACIO PUNTUAL NNSS

Modificació puntual de les NNSS associada al PEM

Document ambiental estratègic

Document comprensiu

Informe de les determinacions

INVENTARI

Inventari avanç

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '04-06-2024 13:18