Correu electrònic Servei municipal d'aigua

Per a poder fer qualsevol consulta, queixa o suggeriment del servei municipal d'aigua teniu a la vostra disposició aquest correu electrònic fnrb.aigua@diba.cat