Presència d'Influença Aviària d'Alta Patogenicitat

2022-09-26 00:00:00

Es recorda la importància i l'obligació de notificar als serveis veterinaris oficials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural qualsevol sospita de la malaltia.

Es considera sospita d'IAAP l'aparició d'algun dels següents signes:

- Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%

- Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.

- Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.

- Qualsevol signe clínic o lesió post mor tem sospitosa d'influença aviària (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/ oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc.).

Cal destacar també la importància d'extremar les mesures de bioseguretat a l'explotació, especialment aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '24-11-2022 11:58