Ball amb "Orquestra Mediterránea"


Balls setmanals organitzats per la "Societat del Ball de Font-rubí".